O Nas


Głównym celem fundacji jest promowanie chrześci- jańskiego etosu lekarskiego, oraz utrwalanie pamięci o doktorze Pawle Jurosie, niezłomnym człowieku, szlachetnym lekarzu i prawym polityku. W powszechnym przekonaniu Paweł Juros w swojej pracy realizował zasady, które składają się na chrześcijański etos nie tylko lekarza ale i człowieka.

Idea powołania Fundacji Pawła Jurosa powstała z inicjatywy rodziny i przyjaciół po Jego śmierci w lipcu 1999 roku. Majątek Fundacji stanowiły oszczędności doktora i Jego mieszkanie w Legnicy przy ulicy Roosvelta. Rejestracji Fundacji dokonano 6 maja 2003 roku. Uroczysta inauguracja odbyła się 14 listopada 2003 roku, w 75 rocznicę urodzin doktora.

Kierunki działania i formy zarządzania określa statut Fundacji, zgodnie z którym organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. Radę Fundacji stanowią: Przewodniczący - Stanisław Andrzej Potycz, członkowie – Małgorzata Peciak, Helmut Juros, Józef Juros, Jacek Łukawski. Prezesem Zarządu jest Dorota Czudowska, wiceprezesem Stanisław Obertaniec. Członkowie Rady i Zarządu swoje funkcje pełnią społecznie.

Działania Fundacji w miarę posiadanych środków skupiają się na wspieraniu inicjatyw i wydarzeń społeczno-politycznych, kulturalnych i zdrowotnych.